Fokus på ledelse af innovationsprocesser og metoder

Ledere og medarbejdere synes at have forskellige opfattelser af, hvad der skal til for at skabe en sund innovationskultur. Ledelse af udvikling og forandring kræver andre værktøjer end den daglige drift for at sikre værdi og resultater i både processer og produkter. Innovation management, Idea management og  Open innovation er blandt nøgleordene for at sætte fut i kreativiten

 

Uden at fordybe mig yderligere i Scheins kulturmodel (som er et vigtigt forandrings redskab), er skabelsen af det motiverende klima selvfølgelig essentielt, men udfordrende.

 

En ret ny undersøgelse blandt 500 amerikanske ledere viser nemlig også her et generel kløft mellem ledernes og medarbejdernes oplevelse af miljøet. Rapporten indikerer blandt andet at der er et manglende commitment til innovation. Selvom det udtrykkes udadtil, er virkeligheden internt en anden.

 

Læs mere tip: 5 ledelsestilgange som fremmer innovation

 

Top down – bottom up

Grundforudsætningen for at skabe vækst via forandringer er nemlig forankringen i både top og bund. Mange gange er projekter slået fejl fordi denne forankring ikke er etableret solidt nok. Commitment fra toppen og en bottom-up anerkendelse.

 

Det er afgørende for succesfuld innovation og helt integreret del af værktøjskassen, i f.eks. Lean Management som ikke fokuserer på produktinnovation men proces innovation. det er medarbejderne, der skaber forandringerne, mens lederne sætter rammer og retning. Og det er ikke kun fordi det er praktisk at Lean ofte introduceres med en legoklods leg. Det handler nemlig om at det også er underholdende og motiverende at trække leg ind i arbejdet. (læs om Gamification)

 

Ledernes værktøjskasse

Lederne sikrer forankring, motivation og fremdrift. Medarbejderne kender funktionernes detaljer og er de nærmeste til at komme med forbedringsforslag. Den arbejdsfordeling skal anerkendes. Hvordan motivation så bygges op findes der et hav af redskaber til. Konteksten må afgøre hvad der er bedst egnet.

 

Læs mere tip: Creating Value with Innovation Management

 

Management værktøjskassen er jo righoldig: Kotters forandringsmodel, Leavitts diamant, Porter og Lawlers forventningsteorier,  Steen Hildebrandt & Søren Brandis forandringsledelse, Business Proces Reengineering eller implementering af Lean (Continous Improvement), interne gamification redskaber eller andre management værktøjer som tænkes fungere bedst.  Og innovationsledelse fås på mange skolebænke….

 

Læs mere tip: Transforming the Workforce into an Innovation Force - The Rise of the Creative Masses 

 

Flere tilgange til innovation

Internt i organisationen skal innovations strategien naturligvis følges op med konkrete tiltag. Når retningen er lagt, så handler det om at få generet og kvalificeret de potentielt forretnings udviklende ideer fra alle hjørner af virksomheden. Screeningen afslører hvor ideerne er holdbare og hvor de har behov for videre udvikling. Der findes flere strategiske modeller (radar, swot etc) som kan bruges, men det vigtige er at være i stand på meget kort tid at investere i de, som er ud til at kunne fungere. For at undgå flaskehalse i processerne, kan organisations medarbejdere inddrages (gamification / crowdsourcing)

Læs mere tip: How to Successfully Implement Collaborative Idea Management

Det er også en mulighed at alliere sig eksternt og skabt forbindelse til kreative leverandører, hvor organisationen står som bestiller og konceptejer. I et sådant forhold er der flere samarbejdspointer at være opmærksom på.

 

I en årrække har eksperter, ministerier og store globale virksomheder  arbejdet med Open Innovation, co-creation og crowdsourcing. Det overrasker mig ikke at Forbes udnævner dem til at være de mest accepterede innovationsmodeller. Det er beslægtede innovationsmetoder som ligger i naturlig forlængelse af  sociale medier, øget organisatorisk åbenhed og behovet for at træde på innovations speederen samtidlig med at   tilstræbe en høj succesrate. Der er masser af cases på brugerinddragelse i innovationsprocesserne.

Læs mere tip:  Naviger i brugerinddragelse og brugerdrevet innovation

 

Mine egne erfaringer er også at det fungerer effektivt, fokuseret og motiverende. Desuden er den åbne tilgang ofte nem at  forankre strategisk, fordi den bygger på engagerede forbrugere med interesse i produkterne. Altså yderst værdifulde ambassadører. Eksempelvis illustrer Arla hvordan de ser på forskellige niveauer af brugerengagement.

Læs mere tip:

FREE BOOKS on Open Innovation, Co-creatrion, crowdsourcing and Social Media

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>