Trends for fremtidens medier: Resultater fra swCPHmedia del 2

Eventen skabte både nye lovende startups som nu arbejder videre og begejstrede deltagere, der fik nye perspektiver på mediernes fremtid. Ideerne og produkterne viser også nogle karakteristika som giver et fingerpeg om hvor medier kan bevæge sig hen.

“Det er ikke nok at være almindeligt publicistiske, men kombinationer, hvor journalistik bruges som delelement i noget større, har en mulig fremtid. Det er i koblingen mellem journalistik, oplevelser ,  service og salg, at der er en fremtidig markedsplads”. Det sagde lektor ved DMJX, Lars Kabel i dagene før Startup Weekend Copenhagen Media.

Det blev samtidig en god beskrivelse af de ideer som endte med at blive til teams og især de, som blev præmieret. Priserne  sikrer at 5-6 projekter får hjælp til at arbejde videre med værdiskabelse for brugerne, kommercialisering og forretningsplan. Allerede inden projekterne blev præsenteret for dommerne, sagde en af mentorerne, Lars Buch som også leder Startup Bootcamp , at der kunne komme op til 3 holdbare startups ud af weekenden.

Eventen skabte holdbare projekter med potentiale

De erfarne investorer  i dommerpanelet holdt heller ikke deres begejstring tilbage. Mens Thomas Madsen-Mygdal næsten var klar til at skrive en check til FeedEat ,ønskede  Martin Thorborg  at få Newsfix  med det samme. Og dommerne var så begejstrede for Dribbler at de under voteringen måtte lave en ekstrapris til projektet. Også de ikke-præmierede projekter har perspektiver, f.eks. forlød det  at en fhv. salgsdirektør fra Sony ville i kontakt med CrowdPlay  som lavede spil i biografer.

Hvad er et medieprodukt ?

Fra nogle steder lød efterkritikken på at ikke alle projekter var medieprodukter. Det var dog ikke et bedømmelseskriterium at produktet skulle være særlig medie nært, for det ville kræve at ’medie’ som begreb blev klart defineret. Vi havde valgt at undlade en sådan definition for ikke at begrænse ideer alt for meget. Det var helt op til deltagerne selv at benytte sine egne opfattelser af hvad et medie er. Desuden sker der tit det i tidlige idé-faser at projekter pivoterer af mange årsager og ender et helt andet sted end hvor det startede.

EDIFY – The winning team from Startup Weekend Copenhagen Media 2013. From the left: Karen Tambo, Lora Vardarova, Irene Biasioli, Morten Barklund, Kasper Krægpøth, Mads Bibow, and James Bonham. (Foto: Ernst Poulsen)

Førstepræmien som gik til Edify  er en kursusplatform hvor studerende på ældre årgange får mulighed for at tjene penge ved at undervise yngre studerende.  På spørgsmålet om hvorvidt Edify er et medie, mener vinderen, Kasper Krægpøth,  at medier handler om  er skabelse og formidling af kvalitetsindhold og derfor er Edify et medie.

Team Dribbler  fik jo dommernes særpris for deres intelligente bold med trådløse sensorer, selvom  en af dommerne ikke var sikker på, at idéen havde noget med medier at gøre. Men det kan det sagtens, for ’sensor journalistik’  er et nyt fænomen som  kan give data, der styrker historiefortællinger.

Fælles for projekterne var at holdene lancerede noget, som de mente ville give mening for mennesker.  Foruden de konkrete produkter, var det også en væsentlig pointe med eventen at skabe en produkt uafhængig og langsigtet innovationskultur og  styrke idemagerne.

Startup oplevelsen gav de medvirkende nye erfaringer

Ved eventens afslutning søndag aften var deltagerne meget enige om at de ville tage ideerne med ud i virkeligheden. Det afspejler på sin vis at oplevelserne har givet de passionerede ildsjæle mere blod på tanden og et stort udbytte. Som facilitator, Lasse Chor, påpegede, kan der opstilles et simpelt regnestykke: ”Idea + Action = Change”. Dermed sagt at koncepterne er én ting, mens eksekvering og mennesker er mindst lige så væsentlige for succesfuld innovation.

Når deltagere og mentorer vendte hjem, var det en vision at de skulle fortsætte som kulturbærere af nye måder at tænke og handle på. Som selvstændige iværksættere eller at massere startup tankesættet ind i etablerede mediehuse.

Derfor var det et dejligt kvalitetsstempel, når deltagende serieiværksætter og startupweekend veteran Therese Hansen tweetede at niveauet på swCPHmedia var det højeste hun hidtil har oplevet. Deltagende journalist Julie Lykke Sørensen skrev: “Idéerne, gejsten og effektiviteten i grupperne var fantastisk at opleve, især det at arbejde på tværs af forskellige faggrupper med udviklere, forretningsfolk og folk med helt andre baggrunde var enormt lærerigt.”

Ligeså begejstret lød mentor og digital chefrådgiver i Advice, Katrine Emme Thielke, som udtrykte  at oplevelsen gav fornyet energi og at eventen indeholdt rigtig gode ideer med potentiale til at forandre medieverden.

Selv er jeg godt tilfreds med at sammen med mine medarrangører at have bidraget til at styrke  båndet mellem mediebranchen og iværksættermiljøet, hvilket jeg håber vil få øget momentum over tid. Det hjalp naturligvis også at få så stor opbakning fra branche, sponsorer og formidlere, som fortsat vil støtte og skabe opmærksomhed omkring innovation i mediesektoren.  Eksempelvis indgår fortællingen om swCPHmedia og nogle af holdene på ’redaktørernes døgn’  hvor fremtrædende repræsentanter fra de store mediehuse deltager.

Trends i de første pitches

Tilbage til ideerne. Eventen startede jo fredag aften med at de deltagerne, som ville, kunne lave 1-minuts elevator pitches.  Men faktisk boblede der også idéer op inden da.

Mads Vad Kristiensen (fhv. digital direktør i berlingske) havde oprindelig meldt sig til som deltager og havde i sinde at pitche. Dagen før eventen stoppede han dog på Berlingske og kunne derfor ikke deltage, men valgte at offentliggøre sin ide om en ny form for betalingsnyheder  som inspiration. Ideen blev ikke grebet direkte, men havde dog indflydelse på et af projekterne, som endda fik 2’ præmien.

Journalist på ComOn.dk Kasper Villum Jensen havde heller ikke mulighed for at være med, men lagde tilsvarende sin idé om fremtidens avis frit frem til inspirationssøgende sjæle.

De 40 ideer som blev pitchet fredag aften  kan kategoriseres i 3 typer projekt ideer som var ligeligt fordelt:

  • 30% var direkte relateret til journalistik, primært nyheder
  • 35% var mest knyttet til tv, video, musik, spil, marketing eller andre medietjenester,
  • 35% var enten meget uklare, svære at kategorisere eller uden nævnværdig medierelevans

Deltagerne ser nærmere på de 40 pitches og afgiver sine stemmer

På indholdssiden af ideerne, var det karakteristisk at rigtig mange af dem involverede sociale aspekter, havde en indholds aggregerende funktion eller kunne anskues som et produktions værktøj. Fra et forretnings synspunkt tog mange afsæt i en B2C  e-commerce løsning eller et B2B marketingsprodukt. På den tekniske side var der implicit at mange ville arbejde med Big Data og/eller lokations bestemte tjenester. I betragtning af den store andel studerende, var det påfaldende at  kun 3-4 ideer handlede om uddannelse eller en studerendes situation.

Karakteristik af de idéer, der blev til teams

Of the 40 pitches – only 12 were selected to be worked on. Here are the 12 people who pitched the most popular ideas – Maori Style. (Friday). Foto: Ernst Poulsen

Det var ret åbenlyst at de 12 ideer, der gik videre  og blev til teams, blev pitchet af deltagere som dels havde gennemslagskraft, dels  et unikt særkende. Det var altså i høj grad mennesket mindst ligeså meget som ideen, der sikrede stemmer. Det er nærliggende at tro at deltagerne i vid udstrækning valgte at være på hold, hvor der kunne forventes god arbejds atmosfære og potentiel success, hvilket pitcheren var første eksponent for. Derfor kan det være misvisende at sammenholde de 12 valgte ideer med de oprindelige 40  pitches. Men alligevel:

Mens kun enkelte af de mange journalistik og video ideer gik videre, var spil og løsninger til reklamebranchen i relativt høj kurs. Projekter med en tydelig e-commerce vinkling var ligeledes attraktive, mens mange af de ideer som var målrettede studerende blev fravalgt. Endelig var der større efterspørgsel på lovende teknologier som Big Data og smarte aggregator tjenester fremfor idéer som alene var knyttet til sociale medier ikke scorede så højt. De 12 ideer repræsenterede medier bredt.

 

Se også:

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>